Finančno svetovanje za večjo donosnost podjetja

Finančno svetovanje

Kot uspešen podjetnik se verjetno sprašujete, zakaj bi potrebovali finančno poslovanje. Ker je konkurenca na trgu vse ostrejša, je ključnega pomena, da kljub uspešnemu poslovanju niti za trenutek ne zaspite. V svetu vse ostrejše konkurence je za vsako podjetje ključnega pomena poiskati načrt, katerega rezultat bo še uspešnejše poslovanje, zato nikoli ni odveč poiskati strokovno pomoč finančnih svetovalcev, katerih strategije bodo lahko bistveno prispevale k rasti podjetja in dvigu donosnosti.

Finančno svetovanje zajema zelo široko področje. Izkušeni in strokovno usposobljeni finančni svetovalci najprej natančno pregledajo in analizirajo obstoječe stanje, na podlagi katerega se izdela kratkoročni in dolgoročni finančni načrt. Pomembno je, da vam je izbrani ponudnik storitve finančnega svetovanja ves čas v oporo tudi po tem, ko je finančni načrt že izdelan. Finančno svetovanje je namreč dobrodošlo tudi pri upravljanju terjatev, nadziranju odlivov podjetja, upravljanju s prihranki ali pa ob morebitnih rizičnih investicijah podjetja.

Prisilna poravnava podjetja upniku omogoči poplačilo dolga

V času gospodarske negotovosti se je mnogo podjetij zaradi neuspešnega poslovanja znašlo v neprijetnem položaju, ki pogosto vodi v stečaj podjetja. Dobro pa je vedeti, da stečaj podjetja ni edini izhod v sili. Pravo nasprotje stečaju je prisilna poravnava podjetja, s katero se s pomočjo prestrukturiranja podjetja dolžniku omogoči, da postane plačilno sposoben in lahko na ta način nadaljuje s svojim poslovanjem. Predlog za začetek postopka lahko vloži dolžnik sam ali njegov družabnik.

Seveda pa je glavna odločitev prepuščena upnikom, torej tistim do katerih ima podjetje neporavnane terjatve. Pri tem je ključnega pomena, ali upniki verjamejo v sposobnost podjetja, da bodo bile terjatve v primeru prestrukturiranja resnično poravnane. Ker je prisilna poravnava podjetja danes zelo pogosta, ni nič nenavadnega, da se mnoga podjetja in tudi upniki odločijo za strokovno svetovanje in poiščejo pomoč pri ponudniku finančnih, pravnih in strateških storitev, ki so na tem področju izkušeni.

CategoriesUncategorised