Rozeta za dimnik zagotavlja varno prezračevanje in plinotesnost

rozeta za dimnik

Ko se odločate za sanacijo dimnika, je pomembno, da celoten dimniški sistem opremite z najkakovostnejšimi materiali, saj si boste le tako zagotovili varno in učinkovito ogrevanje. Del dimniškega sistema predstavlja tudi rozeta za dimnik ali drugače imenovana dilatacijska rozeta. Ta ima pomembno vlogo pri zagotavljanju varnega prezračevalnega izolacijskega materiala, ob sočasnem zagotavljanju plinotesnosti.

Najprimernejše mesto, da se rozeta za dimnik namesti je med zgornjim robom zadnje tuljave dimniškega sistema, pri čemer je vstavljena vsaj tri centimetre v notranjost keramične cevi ter pod pokrov zgornje plošče dimniškega sistema. Tu rozeta služi kot zanesljiv kondenzator morebitne dilatacije šamotnih cevi zaradi visokih temperaturnih razlik, ki so posledica nižjih temperatur v zunanjem okolju. Konstrukcija rozete za dimnik je izdelana iz visoko obstojnih materialov odpornih na visoke temperature, inox kovine. Da se ji zagotovi še večjo odpornost na korozijo, kondenzat in druge kisline, so rozete zaščitene z vročim pocinkanjem ali kakšno drugo obliko površinske obdelave.

Obnova dimnika je potrebna, ko preidete na nov način ogrevanja

Dostikrat so zastarele dimne cevi vir mnogih tegob ogrevalnega sistema. Dimnik je sestavni del ogrevalnega sistema, saj zagotavlja primeren vlek zraka, ki je potreben za odvod dimnih plinov in dovod zgorevalnega zraka. Če ste se odločili za nov način ogrevanja, potem je zagotovo potrebna tudi obnova dimnika. Dotrajani zidani dimniki danes ne ustrezajo več standardom, ki jih imajo energetsko učinkovite kurilne naprave, saj zahtevajo odporne, nerjaveče dimnike.

Obnova dimnika ali le njena sanacija je potrebna vedno, kadar le-ta onemogoča pravilno delovanje kurilnih naprav ter njihovo prezračevanje. Ker dimniki poskrbijo tudi za požarno varnost, morajo biti materiali, izolacija ter nosilni deli dimnika primerno izbrani. Prav tako je potrebno poskrbeti tudi za dimne cevi, ki zagotavljajo sanitarno varnost, saj preprečujejo izhod dimnih plinov v bivalne prostore. S tem preprečimo slab zrak ter izključimo možnost zastrupitve s škodljivimi snovmi.

CategoriesUncategorised