Strokovna registracija blagovne znamke in prijava patenta

Registracija blagovne znamke

V Sloveniji je zaščita intelektualne lastnine dokaj dobro urejena. Na ta način se spodbuja konkurenca na trgu in razvoj gospodarstva, zato morajo biti postopki kar se da dobro prilagojeni tistim, ki tovrstno zaščito potrebujejo. Ker so med temi tudi manjša podjetja in samostojni podjetniki, postopki zaščite intelektualne lastnine niso le v domeni večjih podjetij z obsežno ponudbo in velikim tržnim deležem. Prav vsak se lahko znajde v situaciji, ko zaradi zlorabe prepoznavnih znakov ali druge intelektualne lastnine utrpi konkretno škodo ali izgubi tržni delež. Zato je treba postopke zaščite pravočasno in pravilno opraviti – priporoča se strokovna pomoč.

Najbolj očitno strokovno pomoč na tem področju ponuja patentni zastopnik. Ta je seveda specializiran predvsem za patente, saj ravno patentiranje zahteva nekaj več pozornosti. Pogosto gre za kakšne kompleksnejše izume in domislice, ki jih je težko natančno opredeliti. Ker mora patentna prijava vključevati podroben opis aplikacije teh domislic, je strokovna pomoč še kako dobrodošla. Patentni zastopnik lahko pomaga pri pripravi prijave, prevzame pa lahko kar celoten postopek, kar je v še večjo korist. Tako smo lahko prepričani, da bo prijava uspešno vložena in patent podeljen, zaščita pa na dolgi rok povsem zanesljiva. Dober patentni zastopnik lahko pomaga tudi pri drugih opravilih, povezanih s patenti, recimo pri podaljševanju ali prilagoditvah ter pri ugotavljanju morebitnih kršitev in oblikovanju ustreznih ukrepov v tem primeru.

Patentni zastopnik se lahko spozna tudi na druge vrste zaščite intelektualne lastnine ali pa za to izberemo drugega strokovnjaka. Čeprav je registracija blagovne znamke praviloma dosti enostavnejša, je še vedno najboljša rešitev ta, da delo opravi izkušen strokovnjak. Še posebej to velja za znamke, ki jih želimo koristiti na širšem geografskem področju ali v različnih razredih izdelkov oziroma storitev. Poleg tega je lahko registracija blagovne znamke kolektivna, prav tako imamo opravka z nekaterimi drugimi pomembnimi detajli.

CategoriesUncategorised