Patentni zastopnik

Ko se pogovarjamo o patentih, ne moremo mimo izraza patentni zastopnik. To je usposobljen strokovnjak, ki je strokovno podkovan, da lahko svetuje strankam glede patentov. Da lahko opravlja svoje delo, mora zastopnik opraviti primerna izobraževanja in izpite. 

Poleg tega, da jim po potrebi svetuje in jih usmerja, ima patentni zastopnik tudi vlogo, da svoje stranke pravilno in strokovno usmerja. Običajno ima zastopnik ogromno različnih znanj, ki mu pri vodenju stranke pridejo izredno prav. 

Naloge patentnega zastopnika

Poleg že naštetih nalog, ki jih patentni zastopnik opravlja, moramo omeniti še njegove glavne naloge. Postopek pridobivanja patenta je lahko izredno dolgotrajen, zato je dobro, da imamo ob sebi strokovnjaka, ki nam bo stal ob strani in opravil marsikatero stvar. 

Patentni zastopnik pripravi opise in zahtevke, ki moramo biti natančno in strokovno izdelani. Za patentni urad je namreč potrebna visoka stopnja natančnosti. 

Kaj mora vsebovati patentna prijava?

Če ste se odločili, da boste oddali prijavo patenta, morate seveda poznati vse informacije, ki jih morate kot vlagatelji prijave poznati. Vedeti morate, da mora biti patentna prijava oddana tako, da jo razume strokovnjak na področju, kjer bo izum uporabljen. 

Patentna prijava mora torej vsebovati natančen opis, ki ga bo razumel strokovnjak. Opis začnite z določitvijo področja uporabe vašega izuma in razložite posebno tehnično težavo, ki jo rešuje. Navedite tudi, kakšne je rešite. Opišite tehnične značilnosti izuma in kako se razlikuje od že obstoječih rešitev.  

Podati je potrebno tudi primer uporabe izuma

Patentna prijava mora na koncu vsebovati tudi konkreten primer uporabe izuma, ki ga želimo patentirati. V nekaterih primerih je potrebno navesti tudi več opcij, v katerih uporabimo patent. 

Seveda pa moramo vedeti, da vsaka patentna prijava vedno vsebuje tudi primerne slike, ki nazorno prikazujejo napravo. Slike je v patentni prijavi zelo priporočljivo oddati, saj bralcu pomagajo razumeti opis. Narišemo lahko več slik, vendar mora biti vsaka slika primerno označena. 

CategoriesUncategorised