Obvladovanje velikih podatkovnih baz

V informacijski dobi so podatki zelo dragoceni, paradoks pa je v tem, da imamo na voljo veliko več podatkov kot kadarkoli prej. Stalno rokujemo z ogromnimi podatkovnimi bazami, ki same po sebi niso nič vredne, ponujajo pa neverjeten potencial, če znamo tega izkoristiti. Splača se torej nekaj pozornosti posvetiti tudi obdelovanju zbranih podatkov, kar pa zahteva obilo spretnosti in znanja.

Za obdelavo podatkovnih baz se uporabljajo prilagojeni programski jeziki, predvsem SQL in MySQL, ki služita upravljanju podatkovnih baz namiznih in spletnih aplikacij. To pomeni, da bomo s programskim jezikom lahko učinkovito nadzorovali in upravljali podatke, ki jih nadalje uporablja druga programska oprema, na primer namizni program ali spletna aplikacija. SQL omogoča zelo veliko, čeprav nima posebej obsežnega nabora naprednih funkcionalnosti – če znamo načrtovati učinkovite rešitve, bo možno že z enostavnim razvrščanjem podatkov v tabele in učinkovitim branjem iz njih možno oblikovati uporabno bazo za poganjanje drugih aplikacij. To že odpira mnoge možnosti, ki povišajo vrednost samih podatkov. SQL je ravno iz tega razloga en izmed najbolj uporabnih programskih jezikov, čeprav sam po sebi ne omogoča veliko.

Da bi lahko SQL uspešno osvojili in nadalje kombinirali z drugo programsko opremo, je priporočljivo znanje iskati v sklopu formalnega izobraževanja, dobra možnost pa je tudi tečaj programiranja, ki lahko zajema tudi ta programski jezik. Čeprav lahko programiranje s podatkovnimi bazami nima prav nič skupnega, se zelo pogosto pri delovanju aplikacije zanašajo prav na podatke iz neke baze. Tečaj programiranja lahko te funkcionalnosti zelo lepo predstavi in udeležence seveda tudi izuri v uporabi teh funkcionalnosti posameznih programskih jezikov in razvojnih okolij. Programski jeziki se med seboj povezujejo in omogočajo izdelavo zelo naprednih programov oziroma aplikacij, veliko pa šteje tudi sposobnost abstraktnega načrtovanja teh funkcionalnosti – tudi v tem oziru je lahko tečaj programiranja zelo priporočljiva opcija za nadobudne računalničarje.

CategoriesUncategorised